Naturvetenskap i dagens skola - stämmer elevernas intressen och undervisningen överens?

DSpace Repository

Naturvetenskap i dagens skola - stämmer elevernas intressen och undervisningen överens?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Naturvetenskap i dagens skola - stämmer elevernas intressen och undervisningen överens?
Author Larsson, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Arbetets syfte är att ta reda på hur läroböcker och lärarna i undervisningen av naturvetenskap, kemi, biologi och fysik, tar tillvara elevernas intressen. Elevernas intressen visade sig, enligt ROSE (2004) vara rymden, hälsa, vapen och hur påverkas kroppen av droger, sjukdomar och abort. För att se hur lärarna och böckerna bejakar elevernas intressen intervjuades tre NO-lärare samt analyserades tre läroböcker i kemi, biologi och fysik för grundskolans senare år. Böckerna innehöll mycket lite fakta om elevernas intresse områden och det som fanns problematiserades inte. De intervjuade lärarna använder och följer i stort sätt bara de analyserade läroböckerna. Detta leder till att eleverna inte undervisas i sina intresseområden. Att lärarna följer läroboken i undervisningen beror på att deras lektionsmaterial redan är planerat sedan tidigare. En ny lektionsplanering med nytt material skulle ta för mycket tid. Tid som läraren inte känner att hon/han har.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject intresse
läromedelsanalys
läromedel
naturvetenskap
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics