Ämnesattityder hos svensklärare- En jämförande undersökning av den offentliga- och fristående gymnasieskolan

DSpace Repository

Ämnesattityder hos svensklärare- En jämförande undersökning av den offentliga- och fristående gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ämnesattityder hos svensklärare- En jämförande undersökning av den offentliga- och fristående gymnasieskolan
Author Bengtsson, Magnus
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med min undersökning är att genomföra en pilotstudie om svensklärares attityder till sitt ämne och se om dessa påverkas av skolform. Jag har genomfört 4 kvalitativa intervjuer på tre gymnasieskolor varav en är offentlig och de övriga två fristående. Genom att jämföra resultatet av mina intervjuer med tidigare undersökningar samt forskning kring den fristående gymnasieskolan har jag försökt svara på frågeställningen: Finns det hos svensklärare attitydskillnader till ämnet svenska som kan kopplas till skolform? Studiens svar på frågeställningen visar sig kunna tolkas på två sätt, beroende på vilka faktorer som läggs i begreppet attityder till sitt ämne. Enligt en traditionell tolkning av begreppet så blir svaret på frågeställningen negativt. Om man introducerar begreppen organisation, föränderlighet och pedagogisk inriktning så öppnar sig möjligheter för att tolka svaret mer positivt. Då studien är en pilot är fokus inte lagt på att styrka några slutsatser utan att ge ett underlag för vidare undersökningar, vilket diskuteras vidare i det avslutande kapitel 7.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ämnesattityder
svensklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3802 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics