Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan
Author Österlund, Annica
Date 2007
English abstract
The purpose with this work is to give a picture of the reasons teachers have for seeking Special Needs Educations Counselling, what expectations the teachers have on the counselling and what effects the counselling have given.
Swedish abstract
Sammanfattningsvis pekar resultaten av mina intervjuer på att de intervjuade pedagogerna i första hand anger att skälen till att de söker specialpedagogisk handledning är på grund av ett eller flera barns avvikande beteende. De söker stöd och bekräftelse i sitt arbete med barnen och de förväntar sig pedagogiska råd och tips för att bättre kunna hantera olika situationer. Jag kunde också konstatera att effekterna av handledningen gav pedagogerna ett ökat självförtroende som i flera fall ledde till en generell pedagogisk utveckling till följd av handledningens rum för reflektion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject handledning
specialpedagog
specialpedagogik
specialpedagogisk handledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3804 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics