Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Österlund, Annica
dc.date.accessioned 2007-03-05T09:54:40Z
dc.date.available 2007-03-05T09:54:40Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3804
dc.description Sammanfattningsvis pekar resultaten av mina intervjuer på att de intervjuade pedagogerna i första hand anger att skälen till att de söker specialpedagogisk handledning är på grund av ett eller flera barns avvikande beteende. De söker stöd och bekräftelse i sitt arbete med barnen och de förväntar sig pedagogiska råd och tips för att bättre kunna hantera olika situationer. Jag kunde också konstatera att effekterna av handledningen gav pedagogerna ett ökat självförtroende som i flera fall ledde till en generell pedagogisk utveckling till följd av handledningens rum för reflektion. en
dc.description.abstract The purpose with this work is to give a picture of the reasons teachers have for seeking Special Needs Educations Counselling, what expectations the teachers have on the counselling and what effects the counselling have given. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject handledning en
dc.subject specialpedagog en
dc.subject specialpedagogik en
dc.subject specialpedagogisk handledning en
dc.title Pedagogers skäl till specialpedagogisk handledning i förskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics