Olycksrisker inom hästhantering - kan vi öka säkerheten vid våra gymnasieutbildningar?

DSpace Repository

Olycksrisker inom hästhantering - kan vi öka säkerheten vid våra gymnasieutbildningar?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olycksrisker inom hästhantering - kan vi öka säkerheten vid våra gymnasieutbildningar?
Author Borsing, Liz
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att kartlägga vilka situationer som är mest olycksdrabbade vid våra hästinriktade gymnasieskolor. Undersökningen omfattar olika moment från elevernas hantering av hästen på marken till ridning. Jag har undersökt hur eleverna uppfattade graden av sina skador samt vilka situationer som kan räknas till de mest olycksdrabbade. Svaren på mina frågeställningar har jag inhämtat genom en enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs tre (2006). Jag intervjuade även lärarna på dessa skolor. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att den totala skadefrekvensen ligger på 72,9 %. De allvarligaste olyckorna sker vid ridning men fördelningen av skadetillfällena är relativt jämn mellan ridning, hantering av hästen i stallet och vid hantering på marken i andra situationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hästhantering
hästrelaterade olyckor
olycksrisker
personskador
säkerhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3807 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics