Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och i skolans tidigare år

DSpace Repository

Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och i skolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och i skolans tidigare år
Author Gullberg, Jessica ; Mejborn, Susanne
Date 2007
Swedish abstract
Gullberg, Jessica. & Mejborn, Susanne. (2006). Specialpedagogiska insatser för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och skolans tidigare år. (Special pedagogical efforts for children with difficulties in concentration in preschool and the earlier years of education). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka specialpedagogiska insatser som görs för barn med koncentrationssvårigheter i förskolan och skolans tidigare år. På vilket sätt uppmärksammar specialpedagogerna barn med koncentrationssvårigheter och vilken hjälp får dessa barn. Vilka likheter och skillnader finns mellan förskolan och skolans tidigare år vad gäller specialpedagogernas syn på barn med koncentrationssvårigheter. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning och litteratur som belyser synen på barn med koncentrationssvårigheter. Genom att intervjua tio specialpedagoger ville vi se vilka likheter och olikheter det fanns mellan förskolan och skolans tidigare år. Vi valde att fördela intervjuerna jämt mellan förskola och skola för att kunna jämföra specialpedagogernas uppfattningar. Intervjuresultatet visar att specialpedagogerna har en gemensam uppfattning om vilka barn som har koncentrationssvårigheter. Insatserna varierar dock beroende på om specialpedagogerna arbetar i förskolan eller skolans tidigare år. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskolans insatser handlar om barn i svårigheter och att skolans insatser i större utsträckning handlar om barn med svårigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject koncentrationssvårighet
barn
insatser
likheter
skillnader
förskola
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics