Hur medvetna är lärare om svenska språkets betydelse för elevens matematiska förståelse? To what extent are teachers aware of the Swedish language´s significance for students´understanding of mathematics?

DSpace Repository

Hur medvetna är lärare om svenska språkets betydelse för elevens matematiska förståelse? To what extent are teachers aware of the Swedish language´s significance for students´understanding of mathematics?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur medvetna är lärare om svenska språkets betydelse för elevens matematiska förståelse? To what extent are teachers aware of the Swedish language´s significance for students´understanding of mathematics?
Author Wennblom, Carina
Date 2007
English abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medvetna lärare är om svenska språkets betydelse för elevens matematiska förståelse. Med språk avses muntlig, skriftlig och elektronisk kommunikation. Syftet är också att ta reda på vilka arbetssätt i matematik som lärarna anser fungerar bäst för elever med brister i svenska språket. Uppsatsen ger en teoretisk översikt av tidigare forskning om svenska språket och kommunikationens betydelse för matematikförståelsen. Genom intervjuer med matematiklärare, speciallärare, Sas-lärare och modersmåls-lärare i två år 7-9 skolor kan uppsatsen redogöra för hur medvetna lärare är om språkets betydelse vid matematikinlärning. Resultatet av undersökningen visar att alla respondenterna är medvetna om att de har elever som har problem med den matematiska förståelsen på grund av problem med svenska språket, men det är mycket stor spridning av hur stor andel av eleverna som de anser har problem, från 30 procent av eleverna till en till två elever i varje klass. Det är också stor variation i svaren när det gäller vilka problem respondenterna är medvetna om att dessa elever får med matematiken. Resultatet av uppsatsen påvisar också många bra arbetssätt, som respondenterna anser utvecklar den matematiska förmågan hos dessa elever. Det alla respondenterna är eniga om är att dessa elever behöver få jobba i små grupper med mycket stöd och med mycket kommunikation med läraren.
Swedish abstract
Vilka problem med den matematiska förståelsen anser matematiklärare att elever med problem i svenska språket har? Vilka undervisningssätt anser lärare är bäst för att utveckla den matematiska förståelsen hos elever med problem i svenska?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematiksvårigheter
vardagsmatematik
symbolförståelse
begreppsbildning
matematikdidaktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics