Läsning av skönlitteratur i skolan- vad ska eleverna läsa och varför?

DSpace Repository

Läsning av skönlitteratur i skolan- vad ska eleverna läsa och varför?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsning av skönlitteratur i skolan- vad ska eleverna läsa och varför?
Author Olvmyr, Per ; Svensson, Patrik
Date 2007
Swedish abstract
Vårt examensarbete handlar om valet av skönlitteratur inom svenskämnet och syftet med denna läsning i skolan. Uppsatsen består av två undersökningar. Dels har vi utfört en kritisk närläsning av den kanondebatt som följde av Folkpartiets förslag och som fördes i framför allt dagstidningar under sommaren och hösten 2006. Dels har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer med svensklärare verksamma i grundskolans senare år. För att kunna placera in de åsikter och argument som vi har utvunnit ur undersökningarna i en klargörande kontext har vi skapat ett schema som baseras på två av Lars-Göran Malmgrens tre svenskämneskonceptioner. Vårt viktigaste resultat är att kanonförespråkarna i debatten kan placeras in under konceptionen ”Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne” och att debattens kanonmotståndare och de svensklärare vi intervjuat hör hemma under konceptionen ”Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne”. En viktig slutsats är att kanonmotståndarnas och svensklärarnas argument ligger i linje med moderna teorier inom litteraturvetenskap, litteraturpedagogik och kunskapsteori, medan detta inte kan sägas om kanonförespråkarnas resonemang.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litteraturkanon
skönlitteratur i skolan
folkpartiet
svensklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/3812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics