Yngre elevers tankar kring fattigdom

DSpace Repository

Yngre elevers tankar kring fattigdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yngre elevers tankar kring fattigdom
Author Jönsson, Camilla ; Olsson, Evelina
Date 2007
Swedish abstract
I vårt arbete har vi genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två olika stadsdelar, undersökt vad åtta elever i åldrarna 7-9 år tänker kring fattigdom. Som blivande lärare vill vi veta vad elever tänker kring begreppet fattigdom; vilka erfarenheter de har, hur de tror att fattiga människor upplever sin situation, vad fattigdom innebär samt om de anser sig själva eller andra kunna påverka. Detta för att vi ska kunna undervisa erfarenhetsbaserat kring hållbar utveckling. Vårt syfte är även att se om det finns några sociokulturella skillnader beroende på elevernas bakgrund. Vi har genom vårt arbete konstaterat att barnen har många olika tankar kring fattigdom. Vi har i vissa fall även sett tendenser till att barnens sociokulturella bakgrund påverkar hur de tänker kring fattigdom, då deras erfarenheter påverkar deras uppfattning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fattigdom
Hållbar utveckling
Sociokulturell bakgrund
Tankar
Yngre elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/3813 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics