Vad anser elever och lärare om att byta från undervisning utomhus till mer traditionell undervisning inomhus? "Inne bra men ute bäst?"

DSpace Repository

Vad anser elever och lärare om att byta från undervisning utomhus till mer traditionell undervisning inomhus? "Inne bra men ute bäst?"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad anser elever och lärare om att byta från undervisning utomhus till mer traditionell undervisning inomhus? "Inne bra men ute bäst?"
Author Dahl, Maria ; Engdahl, Maria
Date 2007
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker barn och lärares syn på skolformsbytet från ”I Ur och Skur”-förskola/skola till kommunal skola. Resultaten grundar sig på kvalitativa intervjuer med 10 barn i två åldersgrupper, tidigare ”I Ur och Skur”-pedagoger samt nuvarande lärare i den kommunala skolan. Undersökningen består av reflektioner från barn och vuxna vad gäller skillnader mellan tidigare utomhusbarn och barn i den kommunala skolan bland annat i fråga om kunskaper, koncentrationsförmåga och inställningar till utomhusvistelse. Resultaten visar skillnader mellan ”I Ur och Skur”- och traditionella lärarnas syn på de tidigare utomhusundervisade barnens kunskaper. Nuvarande lärarna har svårt att se positiva effekter av utomhusundervisningen exempelvis den enligt tidigare undersökningar bättre koncentrationsförmågan. Intervjuerna visar att de tidigare utomhusbarnen har likvärdiga kunskaper som sina nya klasskamrater i allmänna ämnen. Enligt de äldre eleverna och flertalet lärare har de tidigare utomhusbarnen bättre kunskaper om naturen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnintervjuer
i ur och skur
lärare
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics