"Det är ju inte jag som skriver, jag bara trycker - datorns roll i elevers lärande inom ämnet geografi

DSpace Repository

"Det är ju inte jag som skriver, jag bara trycker - datorns roll i elevers lärande inom ämnet geografi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är ju inte jag som skriver, jag bara trycker - datorns roll i elevers lärande inom ämnet geografi
Author Eriksson, Jimmy
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilken utsträckning användningen av datorn i undervisningen leder till att elever får kunskap inom ämnet geografi, vilka kunskaper i så fall förvärvas samt i vilken utsträckning dessa kunskaper kvarstår. Undersökningen består i att 3 elever på en skola i Malmö får arbeta med ett dataprogram (Microsoft Power Point) som behandlar delar av ämnet geografi. Eleverna får besvara en enkät med frågor som är kopplade till dataprogrammet under tre tillfällen. En observation görs av varje elev vid användning av dataprogrammet samt görs strukturerade intervjuer med två specialpedagoger för att styrka dataprogrammet som metod. Resultaten visar förvärvade kunskaper i ämnet geografi genom användningen av programmet. Dessa är fakta-, förståelse- men även förtrogenhetskunskaper. De förvärvade kunskaperna kvarstannar även till viss del hos eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject datorprogram
datorstödd undervisning
elever
enkät
geografi
kunskap
miljö
observation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3817 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics