Grupprocessen i ett estetiskt temaarbete

DSpace Repository

Grupprocessen i ett estetiskt temaarbete

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Grönwall, Cecilia
dc.contributor.author Lundh, Anja
dc.date.accessioned 2007-03-07T10:42:53Z
dc.date.available 2007-03-07T10:42:53Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3818
dc.description Vårt examensarbete behandlar grupprocesser i ett tematiskt grupparbete. Vi ville se vad som hände med barnen i det estetiska temaarbetet och hur de utvecklades i ett estetiskt avseende. Därefter önskade vi se om en av de rådande teorierna om grupprocesser stämde i vårt arbete med cirkustema i en förskoleklass om 12 barn. Teorin om grupprocesser vi har använt oss av är FIRO - teorin av Will Schutz. Som grund för vår analys har vi använt oss av observationer av både Anja som observatör och Cecilia som deltagande observatör, där vi har ställt våra observationer mot varandra. Dessutom har vi intervjuat barnen i små grupper. Det vi fann var att det skedde en process i temaarbetet. Men vi hade svårt att se hur eleverna utvecklades i ett estetiskt avseende. Grupprocessen kunde jämföras till viss del med FIRO – teorin, men inte fullt ut. Exempelvis fanns inte alla de typiska rollerna i gruppen. Inte heller genomgick gruppen alla tre stadier i teorin. Kunskapen vi fick genom undersökningen var att grupper genomgår processer när de arbetar estetiskt i ett temaarbete. Denna kunskap är viktig då man kan anpassa sitt innehåll och arbetssätt efter detta och på så sätt underlätta för eleverna när de ska arbeta tillsammans. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Grupprocesser en
dc.subject KME en
dc.subject Estetiska läroprocesser en
dc.title Grupprocessen i ett estetiskt temaarbete en
dc.title.alternative The group process of an aesthetic theme work en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok FineArt en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics