Dramapedagogikens inverkan på elevers självförtroende / Drama Pedagogy and its Influence on Students’ Self-confidence

DSpace Repository

Dramapedagogikens inverkan på elevers självförtroende / Drama Pedagogy and its Influence on Students’ Self-confidence

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dramapedagogikens inverkan på elevers självförtroende / Drama Pedagogy and its Influence on Students’ Self-confidence
Author Mesi, Amir
Date 2007
Swedish abstract
Utvecklingen av självförtroendet är en pågående process. Ett dåligt självförtroende hos skolelever återspeglas på deras arbetslust och resultat i skolan. Hur yttras det och hur kan man avstyra det? Kan dramapedagogiken hjälpa och hur i så fall? Vad är dramapedagogik? I detta arbete beskrivs dramapedagogikens metod och inverkan på att motverka dåligt självförtroende hos elever. Underökningen baseras på litteratur samt empirisk undersökning i form av intervju med tre elever och en dramapedagog. Eleverna har drama på fritiden och pedagogen har lång erfarenhet av dramapedagogik. Resultatet visar hur och varför dramapedagogiken borde finnas med i skolan samt vidare hur man kan jobba med det i syftet till att förbättra elevers självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever, drama, dramapedagogik, självförtroende, självkänsla
Handle http://hdl.handle.net/2043/3820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics