Elevers attityder till dagens matematikundervisning i skolan -En studie i årskurs sex-

DSpace Repository

Elevers attityder till dagens matematikundervisning i skolan -En studie i årskurs sex-

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers attityder till dagens matematikundervisning i skolan -En studie i årskurs sex-
Author Magnusson, Jimmy
Date 2007-03-07
Swedish abstract
Magnusson, Jimmy: Elevers attityder till dagens matematikundervisning i skolan – en studie i årskurs sex, Malmö: Lärarutbildningen, 2007. Elevers matematiska kunskaper, enligt en rad undersökningar, har försämrats de senaste åren. Ur ett konstruktivistiskt synsätt undersökte jag hur elevernas attityder och förhållningssätt är gentemot undervisningen. Attityderna gentemot undervisningen kan vara en orsak till försämrade kunskaper i ämnet. Studien är gjord i årskurs sex på tre olika skolor i nordvästra Skåne. En skola från en storstad och en från en mindre stad samt en från landsbygden var med i undersökningen Jag besökte samtliga skolor, efter överenskommelse, och eleverna fyllde i enkäten då jag var närvarande. En del av syftet var att undersöka attitydskillnader mellan de olika skolmiljöerna. Förhåller sig eleverna till matematiken på olika sätt ifall de går i en skola i en storstad, med hög andel invandrare, kontra en byskola med obefintlig andel invandrare? Vidare undersökte jag ifall det var någon skillnad på attityder mellan könen. Generellt sett var syftet att undersöka om eleverna tycker att uppgifterna och undervisningen är relevant, enligt dem själva. Har de ett lustfullt och givande arbetssätt under matematiklektionerna? Jag valde att göra en kvantitativ enkätundersökning då jag ville undersöka en relativt stor grupp. Eleverna svarade på elva frågor/påstående som involverar deras matematikundervisning i skolan. Enskild räkning utan grupparbete fast eleverna skulle vilja arbete i grupp är vanligt. Över lag är matematikboken bra men eleverna tycker inte matematik är roligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematikundervisning
Årskurs sex
Elever
Attityders
Enkätundersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics