Vad händer i klassrummet? En observationsstudie av samspelet mellan lärare och elever

DSpace Repository

Vad händer i klassrummet? En observationsstudie av samspelet mellan lärare och elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad händer i klassrummet? En observationsstudie av samspelet mellan lärare och elever
Author Sandberg, Karin
Date 2007
Swedish abstract
Sandberg, Karin (2007) Vad händer i klassrummet? En observationsstudie av samspelet mellan lärare och elever. (What happens in the classroom? Observations of the interaction between teachers and students.) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60p, Malmö högskola. Syftet med arbetet är att studera vilka situationer, beteenden och/eller strategier i klassrummet som förefaller vara avgörande för om lektionen ger upphov till uppmärksamma, engagerade och delaktiga gymnasieelever. Dessutom prövas en analysmetod, Grundad teori (Grounded theory), för att se om detta är en möjlig och tillämpar analysmetod för att uppnå syftet. Arbetet ger även en översikt av tidigare forskning rörande bl a interaktionen mellan lärare-elev. Datainsamling har skett med hjälp av så förutsättningslösa observationer som möjligt i en gymnasieskola inom Sydskånska gymnasieförbundet. Sammanlagt har 21 lektioner observerats fördelade på 5 dagar i två olika gymnasieklasser på ett yrkesinriktat program. Resultatet visar att det inte verkar vara upplägget på en enskild lektion som är avgörande för elevernas uppmärksamhet och engagemang, utan det är relationen mellan läraren och eleverna/klassen som är avgörande. I analysarbetet framträdde åtta kategorier, varav kategorin ¨Tydlighet¨ framstår som kärnkategorin. Denna innehåller vikten av tydlighet och struktur från lärarens sida samtidigt som den visar vikten av att eleverna har möjlighet att påverka.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Grundad teori (Grounded theory)
observationer
interaktion
samspel mellan lärare-elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/3824 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics