HIV och AIDS - vad kan elever i skolår 5 och 6?

DSpace Repository

HIV och AIDS - vad kan elever i skolår 5 och 6?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HIV och AIDS - vad kan elever i skolår 5 och 6?
Author Persson, Helena ; Nilsson, Petra
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilken förståelse elever i skolår 5 och 6 har om begreppen HIV och AIDS. Vidare ville vi undersöka vilken skillnad det fanns mellan de två skolåren. Eftersom vi valde att göra en kvantitativ undersökning, blev enkät som underökningsmetod vårt val. 106 elever deltog i undersökningen, 50 elever i skolår 5 och 56 elever i skolår 6. Resultatet visade att många elever i skolår 6 hade förståelse för begreppen men endast en elev i skolår 5 hade den förståelse som vi sökte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject HIV
förståelse
AIDS
skola
begrepp
elever i skolår 5 och 6
Handle http://hdl.handle.net/2043/3825 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics