Elevers matvanor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers matvanor
Author Jarlén, Jasmine ; Nilsson, Marlene
Date 2007
English abstract
We look at childrens food habits, how they are feeling and what they know about good food habits. Our conclusions are that most student eat breakfast, lunch and dinner. We found that there is a differense between girls and boys food habits. We could also see that students in schoolyear 5 knew more about good food habits than students in schoolyear 4.
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka barns matvanor, hur de anser att de mår och vad de har för kunskap om goda matvanor. Som metod har vi använt oss utav en enkätundersökning. Vi genomförde den i fem klasser i skolår 4 och 5, på två skolor i Skåne och deltagarantalet var 89 elever. Resultaten visar att de flesta av eleverna äter frukost, skollunch och middag. Det visade sig finnas en skillnad mellan pojkars och flickors ätande. Pojkarna tenderade att äta något mindre hälsosamt än flickorna. Det fanns även en skillnad i kunskapsfrågorna mellan skolår 4 och skolår 5, som visade att fler elever i skolår 5 påvisade bättre kunskap om goda matvanor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andra länders skolmat
enkät
frukostprojekt
kost
matvanor
prestationer
skolmat
Handle http://hdl.handle.net/2043/3826 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics