Brottsutvecklingen i Skåne, en introduktion.

DSpace Repository

Brottsutvecklingen i Skåne, en introduktion.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Brottsutvecklingen i Skåne, en introduktion.
Author Andersson, Frida ; Mellgren, Caroline
Date 2007
Swedish abstract
Denna rapport är den första i ett samarbetsprojekt mellan polismyndigheten i Skåne och Malmö Högskola/Hälsa & Samhälle. Projektets övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om brottslighet och otrygghet i lokalområden och på så vis effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i de sammanhang där polisen är enskild aktör och i samverkan med andra organisationer. Samarbetsprojektet innehåller både forskning, tillämpning av forskning i polisiär verksamhet och föreläsningsserier. Förhoppningsvis ska projektet bidra till att höja kunskapsnivån kring brottspreventiva frågor inom polismyndigheten i Skåne. I forskningspropositionen 2004/05:80 framhålls att en väl utvecklad kriminalvetenskaplig forskning är en förutsättning för en kunskapsbaserad kriminalpolitik. Det framhålls också att det finns ett stort behov av relevant forskningsbaserad kunskap inom rättsväsendets två största myndighetssfärer: polisen och kriminalvården, samt att beställare- och mottagarkompetensen hos myndigheterna måste öka. Vår förhoppning är att detta samarbetsprojekt ska komma att fylla en del av detta kunskapsbehov.
Series/Issue FoU-rapport;2006:1
ISSN 1650-2337
Language swe (iso)
Subject polis
brottsutveckling
brott
brottsförebyggande
Skåne
trygghet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Criminology
Handle http://hdl.handle.net/2043/3842 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics