Utemiljöns påverkan på barns val av språkligt stimulerande lekar

DSpace Repository

Utemiljöns påverkan på barns val av språkligt stimulerande lekar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utemiljöns påverkan på barns val av språkligt stimulerande lekar
Author Linvik, Emma
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på om utomhusmiljön på förskolan påverkar barns lekar, och om någon typ av lek kan anses vara mer språkutvecklande än andra. I studien jämförs två förskolor; en traditionell och en med utomhuspedagogisk profil. Studien är kvalitativ och det material den bygger på utgörs av litteraturstudier, observationer av barns fria utomhuslekar och intervjuer med förskollärarna. Med litteraturens hjälp har jag ringat in tre lektyper som anses vara utvecklande för språket, nämligen roll- och fantasilekar samt lekar där barn får möjlighet att träna upp sin motorik. Min undersökning visar att barn är duktiga på att anpassa sina lekar efter den lekmiljö de har tillgång till. Barnen på förskolan med utomhuspedagogisk profil rör sig mer, lekte rollekar och använder hela gården i sina lekar. De är även duktiga på att i fantasin omvandla både färdigproducerat lekmaterial och naturmaterial till passande lekrekvisita. Den traditionella förskolan har en stor gräsmatta som inspirerar barnen till ”jagalekar”och bollsporter som ger bra motorisk träning. Även cykling förekommer i stor utsträckning. Förskollärarna anser dock att cyklingen hindrade barnen från att träna upp sin fantasi och sociala kompetens i mer kreativa rollekar. Deras rollekar förekom främst i sandlådan där många barn samsades om utrymmet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
utomhusmiljö
lek
Friluftsfrämjandet
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics