Preoperativ information till föräldrar - Hur påverkar den?

DSpace Repository

Preoperativ information till föräldrar - Hur påverkar den?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Preoperativ information till föräldrar - Hur påverkar den?
Author Anheden, Jaana ; Johansson, Charlotta
Date 2005
English abstract
When a child is due for surgery, the child as well as it’s parents experience stress. In a stresssful situation it can be difficult to function as suppport to one’s child. The area of interest in this review is preoperative information to parents. The aim is to investigate the scientific description of how preoperative information to parents are communicated and how it affects the child as well as it’s parents. The review has followed the scientific procedure described in the following headings: formulating a scientific question, emphasizing a problem, seeking literature, evaluating, interpret and report. After searches in electronic databases, mainly in PubMed, we decided to use eight articles for our result. The result shows that we can reduce anxiety in parents and children by giving them individual preoperative information. Verbal information can never be replaced but needs to be combined by other sorts of information.
Swedish abstract
När ett barn ska opereras upplever såväl barnet som dess föräldrar stress. I en sådan situation kan det vara svårt att fungera som stöd åt sitt barn. Olika faktorer kan underlätta för föräldrarna varav en är information. Problemområde för denna litteraturstudie är preoperativ information till föräldrar. Syftet var att kartlägga hur litteraturen beskriver information till föräldrar och hur informationen påverkar barn och föräldrar. Metoden har följt forskningsprocessen vid en litteraturstudie där fråga, problemformulering, litteratursökning, evaluering, tolkning och rapportering ingår. Efter databassökningar i framför allt PubMed har åtta artiklar valts ut som ligger till grund för resultatet. Resultatet visade att omvårdnadspersonal med hjälp av individuellt anpassad information kan reducera oron hos både föräldrar och barn. Resultatet visar också att den viktigaste informationsvägen fortfarande är den muntliga men att den behöver kompletteras med andra informationsvägar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Anaesthesia, anxiety, parent, perioperativ nursing, preoperativ information
Handle http://hdl.handle.net/2043/3845 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics