Vad betyder deltagande i en samtalsgrupp för patienter med Reumatoid Artrit?

DSpace Repository

Vad betyder deltagande i en samtalsgrupp för patienter med Reumatoid Artrit?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad betyder deltagande i en samtalsgrupp för patienter med Reumatoid Artrit?
Author Ottosson-Lameri, Anna ; Wozniak, Joanna
Date 2007
English abstract
Support groups are arranged by Patient’s Forum in cooperation with different units at UMAS (Malmö University Hospital). The opportunity of participating in this support group was given to patients recently diagnosed with a chronic disease. The purpose of this study was to investigate how patients who have been given the diagnosis Rheumatoid Artritis, RA, experience the participation in a support group and how the participator felt when he received the diagnosis RA. Data was collected by the use of interviews with seven patients. The results illuminated how patients experience the participation of support group as a positive aspect in the treatment of RA. The patients felt safe and developed a fellowship within the group. Participating in the support group also seemed to develop a better understanding of the situation. Using Antonovsky´s conception sense of coherence, this seems to be strengthened by participating in the support group.
Swedish abstract
Samtalsgrupper anordnas av PatientForum tillsammans med olika vårdavdelningar på UMAS och vänder sig till personer som blivit nydiagnostiserade med en kronisk sjukdom. Reumatoid Artrit, RA är en autoimmunsjukdom och det finns idag inget botemedel mot den. Data inhämtades genom sju intervjuer med samtalsdeltagare. Syftet med studien var att undersöka vad det betyder för en individ med RA, att delta i en samtalsgrupp samt hur deltagaren upplever det att få diagnosen RA. Resultatet visade att deltagarna tyckte att samtalsgruppen kan vara en positiv aspekt i behandlingen av RA. I samtalsgruppen fann deltagarna en trygghet och gemenskap. Tillsammans kunde man bearbeta och förstå sin sjukdom. Gemenskapen var en stor del som bidrog till att deltagarna tyckte att samtalsgruppen var bra. I gemenskapen kände den enskilda individen sig starkare och tillsammans med andra fick han/hon en bättre förståelse över sin egen situation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Antonovsky
Antonovsky
KASAM
chronic disease
gruppdeltagare
participation
kronisk sjukdom
rheumatoid artritis
reumatoid artrit
sense of coherence
samtalsgrupp
support group
Handle http://hdl.handle.net/2043/3847 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics