Lärares erfarenheter av validering på Komvux

DSpace Repository

Lärares erfarenheter av validering på Komvux

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares erfarenheter av validering på Komvux
Author Thor, Cecilia ; Thor, Kristina
Date 2007-03-09
Swedish abstract
Thor,Cecilia och Thor Kristina (2006) Lärares erfarenheter av validering på Komvux. ( Teatcher´s experience of assessment at Komvux). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60p, Malmö Högskola.Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare,som arbetar med validering inom omvårdnadsprogrammets flexibla vuxenutbildning,har för erfarenheter av dagens valideringsprocess på Komvux.Vi vill också ta reda på om de har några förslag på förändringar eller förbättringar gällande valideringsprocessen.Vi har intervjuat nio lärare som arbetar på tre olika Komvuxskolor.Resultatet visar att många lärare vill flytta valideringsprocessen från skolmiljön till den kliniska verksamheten.De anser också att själva bedömningen av en individs kunskaper bör ske individuellt men själva självskattningen kan göras i grupp.Vidare menar lärarna att svenska språket har stor betydelse i valideringssammanhang.Nationella riktlinjer och nationell valideringsutbildning är något som vissa lärare anser vara viktigt för att få en likvärdighet i valideringsprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Validering
Värdering
Livslångt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3850 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics