Svenska handelsanställda ungdomar i Öresundsregionen

DSpace Repository

Svenska handelsanställda ungdomar i Öresundsregionen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holst, Liselott
dc.contributor.author Lindgren, Ida
dc.date.accessioned 2007-03-12T08:19:57Z
dc.date.available 2007-03-12T08:19:57Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3851
dc.description Syftet med detta arbete är att jämföra hur svenska ungdomar som arbetar inom servicebranschen i Sverige respektive Danmark ser på arbete. Vad driver vissa ungdomar att ta steget över till den danska arbetsmarknaden, medan andra väljer att stanna kvar i Sverige? Avsikten är att undersöka detta utifrån utbildningsbakgrund, kön, social klass, familjesituation och ålder för att se om det finns några samband mellan dessa faktorer och val av land att arbeta i. Vi har gjort en enkätundersökning bland svenska ungdomar som arbetar inom handel i Sverige respektive Danmark. De resultat vi har fått fram visar att de främsta motiven till att arbeta i Danmark för dessa ungdomar är en högre lön och en bättre arbetsmarknad i Danmark. När det gäller inställningen till arbete och till den egna arbetssituationen skiljer sig inte resultaten åt särskilt mycket mellan de två grupperna. Ett resultat som också har framkommit är att rörligheten i Danmarksgruppen är högre än i Sverigegruppen. Med det menar vi att det är fler i Danmarksgruppen som har varit anställda en kortare tid än de i Sverigegruppen. När det gäller att värdesätta karriär är ungdomarna i Danmarksgruppen överlag mer positiva till detta än de i Sverigegruppen. en
dc.description.abstract The aim with this work is to compare how Swedish young people that work within the service sector in Sweden respective Denmark sees on work. What runs certain young people to take the stage over to the Danish labor market, while others choose to stay left in Sweden? The intention is to examine this on the basis of education batch shallow, gender, social class, family situation and age in order to see about there be some connections between these factors and choices of country to work in. We have done a questionnaire survey among Swedish young people that works within trade in Sweden respective Denmark. Those results we have may forward shows that the most front reasons to working in Denmark for these young people are a higher salary and a better labor market in Denmark. When it comes to the attitude to work and to the own working situation divides the results between the two groups not particularly much. A result that also has arrived is that the mobility in Danmarksgruppen is higher than in Sverigegruppen. With it means we that it is more in Danmarksgruppen that has been an employee shorter time than they in Sverigegruppen. When it comes to that value setting career is the young people in Danmarksgruppen överlag more positive to this than they in Sverigegruppen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject arbete sv_SE
dc.subject attityder sv_SE
dc.subject bakgrundsfaktorer sv_SE
dc.subject dansk arbetsmarknad sv_SE
dc.subject karriär sv_SE
dc.subject svensk arbetsmarknad sv_SE
dc.subject ungdomar sv_SE
dc.subject värderingar sv_SE
dc.subject Öresundsregionen sv_SE
dc.subject arbejde sv_SE
dc.subject baggrundfaktoren sv_SE
dc.subject dansk arbejdsmarked sv_SE
dc.subject holding sv_SE
dc.subject karriere sv_SE
dc.subject svensk arbejdsmarked sv_SE
dc.subject unge mennesker sv_SE
dc.subject ?resundregionen sv_SE
dc.title Svenska handelsanställda ungdomar i Öresundsregionen en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics