Daglig rörelse i förskola och skola - observationer och intervjuer med barn och pedagoger

DSpace Repository

Daglig rörelse i förskola och skola - observationer och intervjuer med barn och pedagoger

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Daglig rörelse i förskola och skola - observationer och intervjuer med barn och pedagoger
Author Magnusson, Birgitta ; Westermark Haraldsson, Linda
Date 2007-03-12
Swedish abstract
I vårt examensarbete valde vi att göra en studie över barn och elevers samt pedagogers uppfattning av fysisk aktivitet i skolverksamheten. Vi ville även göra en jämförelse mellan förskola och skola för att se om uppfattningen, när det gäller den fysiska aktiviteten, skiljer sig åt mellan de olika åldrarna. Vi har använt oss av observationer och enkäter i förskolegrupp med barn i åldern 3-5 år och i skolan hos klass 4 samt intervjuer med de yngre barnen i förskolan och med pedagoger i både förskola och skola. Vårt huvudresultat visade att det finns skillnader mellan förskola och skola gällande barnens egen uppfattning om rörelse. Detta gäller även pedagogernas uppfattning om den fysiska aktiviteten i verksamheten. Den fysiska aktiviteten i förskola/skola finns även om den inte alltid är organiserad men det skulle behövas mer rörelseaktiviteter under den bästa delen av dygnet, den tiden då barnen är som piggast, alltså de timmar som barnen är i skolverksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject daglig rörelse
förskola
intervjuer
observationer
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3854 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics