Faktorer som spelar in i elevernas studieresultat

DSpace Repository

Faktorer som spelar in i elevernas studieresultat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer som spelar in i elevernas studieresultat
Author Eckhardt, Sara
Date 2007
Swedish abstract
Vilka faktorer spelar in när man ska förstå gymnasieelevers studieresultat i spanska steg 2? Denna inledande fråga är syftet jag har med att skriva detta arbete, vilket leder mig till att reflektera över min undervisningsmetod samt elevernas motivation gällande deras språkinlärning. Faktorerna som kan påverka elevernas resultat kan vara av olika natur: svårbegriplig grammatik som skulle vara felaktigt lagd i undervisningen, läromedlen, den pedagogiska metoden, eller, som jag redan nämnt ovan, elevernas inlärningsmotivation. Med denna fråga i minnet, har jag skrivit mitt examensarbete och jag har valt att enbart beröra mina egna elever som studerar på denna språknivå. Den grundläggande fakta i det föreliggande undersökningsområdet kommer jag att ta från litteratur som behandlar forskningen kring språkinlärningen. Krashen, Vigotsky, Piaget, Viberg, Tornberg och Schmidt, m.m är några namn som kommer att hjälpa mig med att bättre förstå elevernas inlärningsprocess och ge mig underlag under den teoretiska delen av arbetet. För att kunna kartlägga svaren på mina frågeställningar, har jag använt mig av enkäter som delats ut till elever som läser spanska steg 2.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grammatik
språkinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics