"Jag ska vara snäll mot mattanterna..." - en studie om elevers kost i skolan

DSpace Repository

"Jag ska vara snäll mot mattanterna..." - en studie om elevers kost i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag ska vara snäll mot mattanterna..." - en studie om elevers kost i skolan
Author Pettersson, Maria ; Ahlgren, Therése
Date 2007
English abstract
Syftet med undersökningen är att se hur elevers kost ser ut i skolan. Vi vill veta hur olika skolor arbetar med elevers kostintag. De frågor vi ställer är, vad skolan serverar för mat och vem det är som bestämmer vad som ska serveras. Hur kan måltidsverksamheten se ut på två olika skolor i två olika kommuner? Vilka riktlinjer och mål finns beträffande skolmåltider och kost på skolan? Hur kan pedagoger göra kosten till en del av det dagliga skolarbetet? Hur arbetar pedagogerna med kosten på de skolor vi undersökt? För att få svar på våra frågeställningar genomförde vi intervjuer med kostansvarig, rektor och måltidspersonal och pedagog- och elevenkäter på två skolor i två olika kommuner i Skåne. Vi kom fram till att måltidsverksamheten kan se olika ut på olika skolor. Pedagogerna använder sig av olika metoder för att lära ut om kost i skolan. Båda skolorna använder sig av ett forum för att eleverna ska få säga sitt om skolmåltiderna där både elever, pedagoger, måltidspersonal och rektor deltar. Synen på kost i skolan och direktiv angående kosten skiljer sig på skolorna och de väljer olika sätt att arbeta på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolmåltider
kost
kostarbete
kostverksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics