"Det är jätteskönt och bara sjunga" En studie om barns tankar kring musiksamlingen i förskolan

DSpace Repository

"Det är jätteskönt och bara sjunga" En studie om barns tankar kring musiksamlingen i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är jätteskönt och bara sjunga" En studie om barns tankar kring musiksamlingen i förskolan
Author Huléen, Malin ; Brandt, Linda
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att synliggöra musiksamlingen i förskolan samt lyfta fram barns tankar om musik. Våra fyra frågor är: Vilka tankar har barn i åldrarna 4-5 kring musiksamling i förskolan? Har de musiksamlingar på förskolan Regnbågen och vad gör de då? Vad tänker barn i förskolan när de hör ordet musik? Vilken/vilka känslor har barn för musik i förskolan, stämmer deras kroppsuttryck med vad de säger om musik? Vårt arbete bygger på en kvalitativ undersökning där vi har gjort intervjuer med 23 barn från samma avdelning på en förskola. Vi har även observerat en av förskolans traditionella musiksamlingar samt att vi själva har planerat och genomfört fem samlingar. I vår undersökning har vi kommit fram till att barn är positiva till musiksamlingen. De flesta barn tycker det är roligt att sjunga och skulle välja att sjunga om dem själva fick bestämma innehållet i musiksamlingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
barn
musik
musiksamling
tankar
Handle http://hdl.handle.net/2043/3864 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics