Yngre elevers och pedagogers tankar om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning

DSpace Repository

Yngre elevers och pedagogers tankar om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yngre elevers och pedagogers tankar om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning
Author Dybner, Ulrika
Date 2007-03-13
Swedish abstract
Mitt syfte med den här uppsatsen är att få en djupare kunskap om vilka behov yngre elever med ett annat modersmål har av modersmåls- och andraspråksundervisning. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med elever och pedagoger för att få kunskap om hur de ser på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk. Eleverna går på en mångkulturell skola. De elever som jag intervjuade var 6-8 år gamla och var alla födda här i Sverige av utländska föräldrar. Alla eleverna pratade både svenska och sitt modersmål. Pedagogerna arbetar på samma skola där eleverna går. Resultaten från elevintervjuerna blev ganska lika. Av de fyra som jag intervjuade fick tre stycken elever modersmålsundervisning. De tyckte att det var bra att ha den valmöjligheten i skolan. Men de ansåg att de fick den bästa undervisningen i hemmet av föräldrarna själva. Pedagogerna anser att det väldigt viktigt med modersmålsundervisning för att underlätta för eleverna vid andraspråksinlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
identitet
modersmålsundervisning
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics