Den fysiska klassrumsmiljön och lärande

DSpace Repository

Den fysiska klassrumsmiljön och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fysiska klassrumsmiljön och lärande
Author Eklund, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad verksamma lärare tänker om den fysiska klassrumsmiljön och dess påverkan på barns lärande. Jag gjorde kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare på två olika skolor. Jag har en övergripande frågeställning och fyra underfrågor för att precisera. Den övergripande frågan lyder: Vad tänker lärare om den fysiska klassrumsmiljöns betydelse för barns lärande? Underfrågorna tar upp inredningens, verktygens, de sociala samspelens och inflytandets och förändringens betydelse för barns lärande och vad lärarna tänkt om detta. De slutsatser jag dragit utifrån min undersökning är · Lärarna har tänkt på att den fysiska klassrumsmiljön påverkar barns lärande men inte alltid hur eller varför. · De har en tanke bakom val av inredningen för att skapa ett så bra klimat som möjligt för lärande. · Det finns tillgång till verktyg, som t.ex. svenskmaterial, böcker och pennor, men det är inte alltid lika klart att de ska vara lättillgängliga. · Sociala samspel har plats i klassrummen och det finns olika utrymmen för det även om det är trångt ibland. · Barnen har ett inflytande och får till viss del vara med och förändra och detta menar lärarna är mycket viktigt för barns lärande. Nyckelord: barns lärande, fysisk miljö, grundskolans tidigare år
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns lärande
fysisk klassrumsmiljö
grundskoland tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/3866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics