Lärare och elevers syn på betygssättning

DSpace Repository

Lärare och elevers syn på betygssättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare och elevers syn på betygssättning
Author Hammarlund, Jonas
Date 2007
Swedish abstract
Svenska skolan har haft flera olika betygssystem. Hösten 1994 infördes dagens målrelaterade betygssystem där lärarna ska betygssätta varje elev i förhållande till betygskriterier. De första som fick slutbetyg enligt det nya betygssystemet lämnade grundskolan 1998. Syftet med arbete är att undersöka och ta reda på hur elever och lärare uppfattar dagens betygssystem samt ta reda på vilka kriterier elever och lärare anser ligger till grund för betygssättningen. Arbetet bygger på intervjuer samt enkäter med elever och behöriga lärare, verksamma vid en grundskola i södra Sverige våren 2006. Resultaten av arbetet visar att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet fungerar otillfredsställande. Lärare tycks inte ha erbjudits tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse av de antaganden och de principerna mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet vilar på.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
betygsättning
Handle http://hdl.handle.net/2043/3868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics