Elevinflytande genom skriftlig utvärdering - en granskning av lärares och elevers inställning till skriftligt utvärdering som en väg att uppnå elevinflytande

DSpace Repository

Elevinflytande genom skriftlig utvärdering - en granskning av lärares och elevers inställning till skriftligt utvärdering som en väg att uppnå elevinflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande genom skriftlig utvärdering - en granskning av lärares och elevers inställning till skriftligt utvärdering som en väg att uppnå elevinflytande
Author Danielsson, Kristina ; Månsson, Camilla
Date 2007
Swedish abstract
Utgångspunkten för uppsatsen har varit att undersöka skriftliga utvärderingar som instrument för elevinflytande. Empiriskt grundar sig uppsatsen på elevenkäter och kvalitativa intervjuer med lärare. Vår undersökning visar att huvudargumentet för att bruka skriftlig utvärdering är att varje enskild elev ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Resultatet visar även på att det är viktigt att eleverna ges tid att utvärdera och att de tydligt ser resultatet med utvärderingen. Tydliggörandet är något lärarna upplever som svårt. Det råder också delade åsikter kring vad elevinflytande är. Elever och lärare har olika definitioner om vad elevinflytande innebär. Dessutom försvåras situationen genom att elevinflytande inte definieras i styrdokumenten. Det är även en skillnad mellan formellt och informellt elevinflytande. Det informella inflytandet över undervisningen är viktigt enligt de intervjuade lärarna. Även eleverna anser detta, men betonar även vikten av att få påverka saker utöver undervisningen. Uppsatsen belyser även att förutsättningar för elevinflytande elever emellan skiljer sig åt och att det därför är bäst att kombinera både muntliga och skriftliga utvärderingsformer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevinflytande
demokrati
elevutvärdering
värdegrund
Handle http://hdl.handle.net/2043/3869 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics