Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren

DSpace Repository

Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionskunskapsundervisningen i de tidiga åren
Author Holst, Helene
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att få en bild över hur några elever och lärare arbetar med ämnet religionskunskap på sin skola samt om sättet att arbeta på spelar någon roll i hur eleverna upplever ämnet. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa enkäter och intervjuer. I resultatet kan vi ta del av olika synpunkter som elever och lärare har när det gäller undervisningen i religionskunskapen. Något som diskuteras i uppsatsen är den osäkerhet som kan uppstå när lärare ska undervisa i religionskunskap och varför de känner denna osäkerhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionskunskapsundervisning
De tidiga åren
Handle http://hdl.handle.net/2043/3870 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics