Elevers tankar kring naturvetenskap

DSpace Repository

Elevers tankar kring naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers tankar kring naturvetenskap
Author Rothstein, Annika
Date 2007-03-14
English abstract
The reasons for studying science are numerous: general knowledge, cultural heritage, democracy and financial profit. All the same, research shows that students’ interest in science usually decreases over time. The purpose of this paper is to study how students talk about science at different ages. Why do they think they are being taught science? How do they perceive the process and how do they connect what they learn in school with their hobbies outside of school? To study this, four students in the sixth grade and four students in the ninth grade were interviewed. They answered questions about science, and the connection between science and everyday life. The result shows that the students had difficulties seeing any relation between school science and their life outside of school. The students in the sixth grade also lack any notion of what science is. They therefore have unclear expectations of what they will learn in the coming science education. The students in the ninth grade have an unclear perception of science, as well. All of the students interviewed had difficulties giving examples of why it is good to have knowledge of science.
Swedish abstract
Anledningarna till att elever ska läsa naturvetenskap är många: allmänbildning, kulturarv, demokrati och ekonomisk vinning. Trots detta visar forskning att elevers intresse för naturvetenskap ofta minskar med åren. Syftet med detta arbete är att studera hur elever talar om naturvetenskap vid olika åldrar. Varför tror de att de ska läsa naturvetenskap? Hur uppfattar de undervisningen och hur kopplar de samman skolundervisningen med sina fritidsintressen? För att studera detta har fyra elever i sexan och lika många i nian intervjuats och fått svara på frågor om naturvetenskap och dess koppling till deras vardag. Resultatet visar till exempel att eleverna har svårigheter med att se samband mellan skolans naturvetenskapliga undervisning och deras vardag utanför skolan. Eleverna i sexan saknar dessutom uppfattning om vad naturvetenskap är och har därför oklara förväntningar på vad de ska få lära sig i den kommande undervisningen. Även eleverna i nian har en otydlig bild av vad naturvetenskap är. Samtliga elever har svårigheter att ge exempel på varför det är bra att alla kunna naturvetenskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject NO
naturvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/3872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics