Spindelmannen i förskolan? En studie av sex pedagogers förhållningssätt till populärkulturella leksaker.

DSpace Repository

Spindelmannen i förskolan? En studie av sex pedagogers förhållningssätt till populärkulturella leksaker.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Spindelmannen i förskolan? En studie av sex pedagogers förhållningssätt till populärkulturella leksaker.
Author Escoto, Lotta ; Lundberg, Gabriella
Date 2007
Swedish abstract
Många av de leksaker förskolebarn leker med på sin fritid är kopplade till populärkulturen. Samtidigt ser man inte populärkulturella leksaker i förskolan. Syftet med studien var att genom kvalitativa intervjuer undersöka sex förskollärares förhållningssätt till barns populärkulturella leksaker. Vi ville undersöka om barns populärkulturella leksaker ses som redskap i den pedagogiska verksamheten och om pedagogerna anser att de ska finnas i förskolans leksaksutbud. I vårt arbete antar vi ett sociokulturellt perspektiv. Vi menar att leksaker är en del av barns meningsskapande. Materialet visade att förskollärarna har ett positivt förhållningssätt till populärkulturella leksaker. Däremot tycker de att förskolan borde erbjuda ett annat leksaksutbud än hemmet, varför populärkulturella leksaker inte behöver finnas i förskolan. Respondenterna uppgav att de ser leksaker som pedagogiska redskap. Analysen visade dock att detta förhållningssätt inte genomsyrar den vardagliga praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject populärkultur
leksaker
förhållningssätt
pedagogik
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/3873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics