Reggio Emilia i ett specialpedagogiskt perspektiv

DSpace Repository

Reggio Emilia i ett specialpedagogiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reggio Emilia i ett specialpedagogiskt perspektiv
Author Svensson, Birgitta ; Söderquist, Kristina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om barn i behov av särskilt stöd är inkluderade i Reggio Emiliainspirerade förskolor och beskriva vilket arbetssätt som används för att möta dessa barn. Arbetet behandlar Reggio Emilias pedagogiska filosofi och arbetssätt utifrån litteratur och intervjuer. Vi har intervjuat pedagoger från olika verksamheter, alla med anknytning till Reggio Emiliainspirerade förskolor. Med hjälp av intervjuer vill vi belysa pedagogers syn på huruvida arbetssättet stödjer barn i behov av särskilt stöd. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att Reggio Emilias pedagogiska filosofi stödjer barn i behov av särskilt stöd och att den pedagogiska filosofins strävan är inkludering. De specialpedagogiska insatserna är på olika sätt en viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har en betydelsefull roll att fylla i arbetet med att stödja barn i behov av särskilt stöd, deras familjer och pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Inkludering
Pedagogisk filosofi
Reggio Emilia
Handle http://hdl.handle.net/2043/3875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics