Likhetstecknets betydelse

DSpace Repository

Likhetstecknets betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likhetstecknets betydelse
Author Johansson, Hanna ; Fiebig, Lisa
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever i skolår tre resonerade kring likhetstecknet när de löste pre- algebraiska uppgifter. För att kunna besvara vår frågeställning valde vi att göra en observationsstudie där eleverna fick sitta i grupp och lösa de olika uppgifter vi givit dem. Sju grupper observerades med tre elever i varje grupp och resultatet från vår studie visade att det fanns tre dominerande sätt att se på likhetstecknet. Det fanns de elever som såg likhetstecknet som ett resultattecken, de som kopplade ihop likhetstecknet med ett räknesätt och de som menade att likhetstecknet stod för ekvivalens. Vidare visade det sig att de elever som uppfattade likhetstecknet som ett resultattecken eller ett tecken som var kopplat till ett räknesätt hade svårt att lösa flertalet av de uppgifter vi givit dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
likhetstecken
Handle http://hdl.handle.net/2043/3878 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics