Likhetstecknets betydelse

DSpace Repository

Likhetstecknets betydelse

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Hanna
dc.contributor.author Fiebig, Lisa
dc.date.accessioned 2007-03-14T08:29:55Z
dc.date.available 2007-03-14T08:29:55Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3878
dc.description Syftet med denna studie var att ta reda på hur elever i skolår tre resonerade kring likhetstecknet när de löste pre- algebraiska uppgifter. För att kunna besvara vår frågeställning valde vi att göra en observationsstudie där eleverna fick sitta i grupp och lösa de olika uppgifter vi givit dem. Sju grupper observerades med tre elever i varje grupp och resultatet från vår studie visade att det fanns tre dominerande sätt att se på likhetstecknet. Det fanns de elever som såg likhetstecknet som ett resultattecken, de som kopplade ihop likhetstecknet med ett räknesätt och de som menade att likhetstecknet stod för ekvivalens. Vidare visade det sig att de elever som uppfattade likhetstecknet som ett resultattecken eller ett tecken som var kopplat till ett räknesätt hade svårt att lösa flertalet av de uppgifter vi givit dem. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject matematik en
dc.subject likhetstecken en
dc.title Likhetstecknets betydelse sv
dc.title.alternative The meaning of the equal sign en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics