Matematik, en lek? En studie av pedagogers arbete med matematik

DSpace Repository

Matematik, en lek? En studie av pedagogers arbete med matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik, en lek? En studie av pedagogers arbete med matematik
Author Axelsson, Nina ; Mattsson, Maria
Date 2007
Swedish abstract
Matematik, en lek? En studie av pedagogers arbete med matematik Maria Mattsson Nina Axelsson Axelsson, Nina & Mattsson, Maria (2006) Matematik, en lek? En studie av pedagogers arbete med matematik (Is Mathematics playful? A study on pedagogues' math teaching), Lärarutbildningen; Malmö högskola. Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur pedagoger i skolan planerar och genomför sin undervisning i matematik. Utgår pedagogen från elevens erfarenheter och tankar eller utgår pedagogen endast från ”matteboken” när de planerar och genomför undervisningen? I uppsatsen kommer vi att undersöka vilket material som främst används i undervisningen och vad det är som påverkar pedagogernas val av material och hur de planerar sin undervisning så att den blir så lustfylld så möjligt? Till vår undersökning har vi valt att intervjua pedagoger på två olika skolor i södra Sverige. Antalet intervjuer blev totalt fem stycken. Resultatet av undersökningen visade att pedagogerna som vi har intervjuat använder matematikboken som det främsta arbetsmaterialet i sin undervisning. Det sker dock i skiftande utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
kursplan
Laborativ matematik
Lustfyllt lärande
Läroplan
"Mattebok"
Variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/3880 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics