Förskoleklass - mjuk övergång till skola och förlängning av förskola

DSpace Repository

Förskoleklass - mjuk övergång till skola och förlängning av förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskoleklass - mjuk övergång till skola och förlängning av förskola
Author Nilsson, Rebecka ; Bjurenwall, Susanne
Date 2007
Swedish abstract
Syfte och frågeställning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskoleklassens verksamhet formas i gränslandet mellan förskola och skola. Undersökningen avgränsas till att omfatta två olika förskoleklasser. Syftet är också att undersöka om det finns skillnader på: lärarnas krav och förväntningar på eleverna, lärarnas/skolans arbetssätt, lärarnas samverkan med eleverna och elevernas skoltid i dessa två klasser. De frågeställningar vi utgått ifrån är: Vilken verksamhet bedrivs i en förskoleklass? Vilka faktorer kan inverka på verksamheten? Metod: Arbetet bygger på intervjuer av pedagoger samt observationer av verksamheten i två förskoleklasser. Observationerna använde vi för att beskriva verksamheten och intervjuerna för att förstå den. Resultat: De viktigaste resultaten i vår undersökning: Förskoleklassen blev inte som det var tänkt från början, en mjuk övergång till skolan. Det är inte förskolepedagogiken som har kommit in i skolan, utan det är skolkoden som tagit överhand istället. Miljön har stor betydelse för barns utveckling olika miljöer inbjuder till olika sätt att ta till sig kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskoleklass
Läroplan
Miljö
Skolkod
Handle http://hdl.handle.net/2043/3881 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics