Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik

DSpace Repository

Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik
Author Nilsson, Martin ; Tönnies, Michael
Date 2007
Swedish abstract
Frågorna i vårt arbete har vuxit fram under utbildningens gång. I lärarutbildningen på Malmö högskola har man ständigt påtalat vikten av att inte ha en överdriven tilltro till läroboken. En stor del av utbildningen inom matematik har ägnats åt praktisk matematik för att på så sätt skapa förståelse genom reflektion och diskussion. För att få relevanta svar på våra frågeställningar har vi intervjuat fem lärare som valt att komplettera läroboken med andra arbetssätt. I vårt arbete har vi tagit del av tidigare teorier angående användandet av läroboken, andra arbetssätt och synen på kunskap och lärande. Utifrån vår teori och vårt resultat ser lärare läroboken som en viktig del i färdighetsträningen. Resultatet visar också på att lärare baserar en stor del av sin undervisning på att eleverna ska använda sig av begreppen se, höra och göra. För att kunna tillgodose detta krävs en varierad undervisning. Att enbart använda sig av läroboken i sin undervisning gör det omöjligt att tillgodose dessa tre begrepp därför visar det sig att lärare ibland väljer bort boken mot praktiska inslag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
alternativa arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/3883 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics