Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik

DSpace Repository

Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Martin
dc.contributor.author Tönnies, Michael
dc.date.accessioned 2007-03-14T10:22:20Z
dc.date.available 2007-03-14T10:22:20Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3883
dc.description Frågorna i vårt arbete har vuxit fram under utbildningens gång. I lärarutbildningen på Malmö högskola har man ständigt påtalat vikten av att inte ha en överdriven tilltro till läroboken. En stor del av utbildningen inom matematik har ägnats åt praktisk matematik för att på så sätt skapa förståelse genom reflektion och diskussion. För att få relevanta svar på våra frågeställningar har vi intervjuat fem lärare som valt att komplettera läroboken med andra arbetssätt. I vårt arbete har vi tagit del av tidigare teorier angående användandet av läroboken, andra arbetssätt och synen på kunskap och lärande. Utifrån vår teori och vårt resultat ser lärare läroboken som en viktig del i färdighetsträningen. Resultatet visar också på att lärare baserar en stor del av sin undervisning på att eleverna ska använda sig av begreppen se, höra och göra. För att kunna tillgodose detta krävs en varierad undervisning. Att enbart använda sig av läroboken i sin undervisning gör det omöjligt att tillgodose dessa tre begrepp därför visar det sig att lärare ibland väljer bort boken mot praktiska inslag. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject matematik sv
dc.subject alternativa arbetssätt sv
dc.title Hur lärare tänker när de väljer att frångå läroboken i matematik sv
dc.title.alternative How teachers think when deciding to work without textbook in mathematics en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Matematik och lärande
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics