Vilka tankar styr läraren i sin planering av undervisningen i matematik utan eller delvis utan lärobok

DSpace Repository

Vilka tankar styr läraren i sin planering av undervisningen i matematik utan eller delvis utan lärobok

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka tankar styr läraren i sin planering av undervisningen i matematik utan eller delvis utan lärobok
Author Thörnlund, Sofie ; Antequera, Carminia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka tankar som styr pedagogerna i sin planering av matematikundervisningen utan eller delvis utan lärobok. Metoder som vi har använt oss av är i första hand kvalitativa intervjuer av tre pedagoger och för att kunna få en mer komplett bild av pedagogernas tankar kring sin planering har vi även observerat deras undervisning. De tre pedagogerna arbetar på olika skolor i och omkring Malmö. En av dem använder inte lärobok alls medan de andra två använder den delvis. För att ge läsaren en bättre förståelse för vår undersökning har vi i vår teoridel redogjort för olika syn på kunskap, lärande och undervisning samt lärarens uppdrag. I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns olika sätt att undervisa på i matematik utan eller delvis utan lärobok. Gemensamt för de tre pedagogerna är att de bland annat styrs av läroplanen i sin planering av sin matematikundervisning och deras huvudmål med undervisningen är att ge eleverna kunskaper som de kan ha nytta av i sitt vardagliga liv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alternativ
undervisning
kunskap
lärande
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics