Finns det något samband mellan matematikundervisningens utformning och elevernas attityd till läroboken och ämnet?

DSpace Repository

Finns det något samband mellan matematikundervisningens utformning och elevernas attityd till läroboken och ämnet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Finns det något samband mellan matematikundervisningens utformning och elevernas attityd till läroboken och ämnet?
Author Forsling, Liselotte ; Friberg, Linnéa
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien är att få förståelse för vilken inställning pedagoger och elever har till matematikläroboken samt till matematikämnet. Undersökningen ska också klargöra om det finns några samband mellan matematikundervisningens utformning och elevernas inställning till läroboken och ämnet. Pedagogernas medvetenhet om elevernas inställning till matematik skall också tydliggöras genom undersökningen. För att få svar på våra frågeställningar användes kvalitativ intervju och enkät som metod. Genom undersökningens resultat kunde vi utläsa att elevernas attityder till matematik samt pedagogernas medvetenhet om elevernas inställningar varierade stort. Vi kunde även tydligt se sambanden mellan matematikundervisningens utformning och elevernas inställning till läroboken och ämnet. Till exempel visade resultatet att pedagogerna var mer kreativa i sin undervisning och eleverna mer positivt inställda till såväl läroboken som ämnet då matematikläroboken användes mer sparsamt i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject pedagog
elev
inställning
attityd
uppfattning
motivation
matematik
matematikundervisning
matematiklärobok
samband
Handle http://hdl.handle.net/2043/3885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics