Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk

DSpace Repository

Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk
Author Resmark, Ida
Date 2007
Swedish abstract
Elever med svenska som andraspråk presterar sämre i matematikundervisningen än jämnåriga med svenska som modersmål. I detta arbete undersöks vad detta beror på och hur undervisningen kan anpassas för att bättre gynna den berörda elevgruppen. Metoden som används är en undersökning av vad forskare i ämnesområdet kommit fram till. Anledningarna till elevernas sämre prestationer är komplexa. Bristfälliga svenskkunskaper leder till svårigheter att förstå och kommunicera matematik. Matematik är också kulturellt betingat vilket skolan sällan tar hänsyn till. Gynnsamt för andraspråkselever är att få ämnesundervisning på modersmålet till dess att de uppnått en åldersmässig nivå i svenska. Skolan behöver anpassa upplägg och attityd till dessa elever för att förändring ska vara möjlig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmålsundervisning
svenska som andraspråk
matematik
undervisning
andraspråksinlärning
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/3887 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics