"När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande

DSpace Repository

"När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande
Author Andersson, Christel ; Gabrielsson, Martina
Date 2007
English abstract
When I build a space rocket I learn - a study of children’s own thoughts about play and learning
Swedish abstract
Detta är en undersökning med ca 15 barn om deras tankar om lek och lärande. Barnen som är med i undersökningen är mellan 3-5 år. Barnen fick frågor som, Vad lär du dig i leken? Vem lär dig? När lär du dig? Syftet är att få barnens syn på deras lek och lärande. Detta har vi gjort genom att intervjua under lekens gång och enskilda intervjuer. Vi har sett likheter och skillnader i vårt empiriska material i förhållande till tidigare forskning och teorier. Det som intresserade oss var om vi kunde hitta svar på de yngre barnens tolkningar om lek och lärande. Resultatet visar på att barnen har svårt att se något samband mellan lek och lärande, de kan beskriva sin lek, men uppfattar inte alltid vad de lär sig i leken, bra lekar är många gånger sociala lekar tillsammans med andra barn. Lärandet är ofta stora händelser i barnens liv. Det är vanligt att barnen ser föräldrar, syskon, fröken som någon de kan lära sig av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barnintervju
lek
förskola
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/3889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics