"När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande

DSpace Repository

"När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersson, Christel
dc.contributor.author Gabrielsson, Martina
dc.date.accessioned 2007-03-15T12:31:01Z
dc.date.available 2007-03-15T12:31:01Z
dc.date.issued 2007 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/3889
dc.description Detta är en undersökning med ca 15 barn om deras tankar om lek och lärande. Barnen som är med i undersökningen är mellan 3-5 år. Barnen fick frågor som, Vad lär du dig i leken? Vem lär dig? När lär du dig? Syftet är att få barnens syn på deras lek och lärande. Detta har vi gjort genom att intervjua under lekens gång och enskilda intervjuer. Vi har sett likheter och skillnader i vårt empiriska material i förhållande till tidigare forskning och teorier. Det som intresserade oss var om vi kunde hitta svar på de yngre barnens tolkningar om lek och lärande. Resultatet visar på att barnen har svårt att se något samband mellan lek och lärande, de kan beskriva sin lek, men uppfattar inte alltid vad de lär sig i leken, bra lekar är många gånger sociala lekar tillsammans med andra barn. Lärandet är ofta stora händelser i barnens liv. Det är vanligt att barnen ser föräldrar, syskon, fröken som någon de kan lära sig av. en
dc.description.abstract When I build a space rocket I learn - a study of children’s own thoughts about play and learning en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject barnintervju en
dc.subject lek en
dc.subject förskola en
dc.subject lärande en
dc.title "När man bygger rymdraket lär man sig" -en undersökning om barns egna tankar kring lek och lärande en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics