Integritet i omvårdnaden

DSpace Repository

Integritet i omvårdnaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integritet i omvårdnaden
Author Magnason, Hanna ; Mårtensson, Anna
Date 2006
English abstract
Even though integrity has a fundamental value in our society there is no clear definition about the meaning of the concept. The aim of this study was to illuminate the meaning of the concept as it appears in the interaction between nursing staff and patient. The study is made as a systematic literature review and is based on 10 qualitative empirical studies that consider the concept of integrity. The result indicates that integrity is a concept with many dimensions like autonomy, to be seen as a person, to be seen as trustworthy, private space, corporal privacy, information, cultural identity, social identity and ridiculing. Even though patients and nursing staff have more or less the same opinion about how integrity can be preserved and violated many patients still suffer violations of integrity in nursing care.
Swedish abstract
Trots att integritet har ett fundamentalt värde i vårt samhälle finns det ingen klar definition av vad begreppet verkligen innebär. Syftet med denna studie var att belysa innebörden av begreppet integritet såsom det visar sig i mötet mellan vårdpersonal och patient. Studien är gjord som en systematisk litteraturstudie och bygger på 10 kvalitativa empiriska studier som behandlar fenomenet integritet. Resultatet visar att integritet är ett begrepp som inrymmer flera dimensioner såsom autonomi, att bli sedd som individ, att bli tagen på allvar, det privata rummet, fysisk integritet, information, kulturell identitet, social identitet samt förlöjligande. Trots att både patienter och vårdgivare till stor del delar uppfattning om hur integritet kan bevaras eller hotas utsätts många patienter för kränkande handlingar i omvårdnadssituationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject autonomi
omvårdnad
integritet
patient
vårdpersonal
värdighet
autonomy
dignity
integrity
nursing care
nursing staff
patient
Handle http://hdl.handle.net/2043/3890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics