Livsviktiga val. En undersökning av de två metoderna "Det är ditt val" och "Livsviktigt".

DSpace Repository

Livsviktiga val. En undersökning av de två metoderna "Det är ditt val" och "Livsviktigt".

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livsviktiga val. En undersökning av de två metoderna "Det är ditt val" och "Livsviktigt".
Author Albano, Jenny ; Andersson, Jenny
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att undersöka om man med hjälp av metoderna ”Det är ditt val” och ”Livsviktigt” kan skapa ett klassrumsklimat där alla elever kan trivas och utvecklas. Vi vill ta reda på varför man valt att arbeta med dessa metoder på våra partnerskolor och hur elever och lärare upplever detta arbete. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och det material som finns att tillgå, har vi undersökt hur de arbetar med ”Det är ditt val” respektive ”Livsviktigt”. Det vi fann presenteras under sex olika rubriker där vi bl.a. ger svar på informanternas syn på arbetsro, belöning och straff och hur de upplevt arbetet. Vi har kommit fram till att elever och lärare är övervägande positiva, både till arbetet med metoderna och till den förändring de har bidragit till i och utanför klassrummet. Vi anser att båda metoderna fungerar att använda i det förebyggande värdegrundsarbete som landets grundskolor, enligt Lpo 94, ska ägna sig åt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject värdegrund
klassrumsklimat
arbetsro
empati
social och emotionell kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/3895 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics