Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp

DSpace Repository

Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Högpresterande elever En bortglömd elevgrupp
Author Börjesso, Annelie ; Sjöberg, Cecilia
Date 2007
Swedish abstract
Sammanfattning Skolan har enligt läroplanen skyldighet att hjälpa alla elever. Enligt skollagen skall dagens skola ge särskilt stöd till elever med särskilda behov. Syftet med examensarbetet är att få mer kunskap och insikt i hur de högpresterande elevernas behov kan tillgodoses i gymnasieskolan. I bakgrunden och i litteraturöversikten beskrivs de högpresterande elevernas skolsituation. Vidare redogörs för begrepp som begåvning, särbegåvning och högpresterande. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av intervjuer. Åtta lärare på två olika gymnasieskolor deltar i undersökningen. Sammanfattningsvis kan vi utifrån undersökningen konstatera att det enligt lärarna varken finns tid eller resurser till de högpresterande eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Begåvad
Högpresterande
Intelligenta
Särbegåvade
Talangfulla
Handle http://hdl.handle.net/2043/3898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics