Matematisk problemlösning i grupp - Hur klarar elever av att använda sina matematikkunskaper när de löser problem med vardagsinnehåll

DSpace Repository

Matematisk problemlösning i grupp - Hur klarar elever av att använda sina matematikkunskaper när de löser problem med vardagsinnehåll

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematisk problemlösning i grupp - Hur klarar elever av att använda sina matematikkunskaper när de löser problem med vardagsinnehåll
Author Persson, Peter ; Svensson, Jannike
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill utveckla och fördjupa våra kunskaper om elevers lärande inom problemlösning i grupp. Detta så att vi får en djupare kunskap och som förberedelse inför vår kommande yrkesroll som lärare. I skolverket (2000) står det att ett av målen att sträva emot i undervisningen i matematik i skolår 9 är att eleverna ska utveckla sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang. För att elever skall kunna utveckla tillit till den egna förmågan och en god självbild skall de få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och interagera med omgivningen. Vår matematiska uppgift är ett så kallat ”öppet problem” där eleverna tillsammans måste komma med förslag och kompromissa fram till en gemensam lösning. Med hjälp av videokamera har vi dokumenterat elevernas kommunikation och interaktion för att sedan observera och analysera filmen. Studien genomfördes i en skolår 9-klass i en skånsk småstad under höstterminen 2006. Våra resultat visar att eleverna har svårt för att reflektera över antaganden och slutsatser. Vi anser att det är viktigt att lära eleverna kritiskt granska och reflektera över sina och andra elevers antaganden redan i tidig ålder. Uppfyller man dessa kriterier och dessutom får eleverna intresserade och motiverade tror vi att det arbetssättet kan vara ett bra inlärningssätt för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Problemlösning
Matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/3904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics